Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała zgłoszenie o kradzieży aparatu gammagraficznego (defektoskopu), służącego do prześwietlania różnego rodzaju  materiałów (np. spawów).

Skradzionego urządzenia  pod żadnym pozorem nie należy otwierać, ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka.

Dopóki źródło promieniotwórcze znajduje się wewnątrz urządzenia nie stanowi zagrożenia.

Więcej informacji