Skażenie materiałem promieniotwórczym w pociągu pasażerskiego Berlin – Warszawa, wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie oraz próba nadania na Terminalu Cargo przesyłki zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją – to epizody ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Ćwiczenie, pod kryptonimem Patrol – 18, odbyło się w dniach 16-18 października. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jego współorganizatorem.

Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania jest przedsięwzięciem cyklicznym. W trakcie Patrolu – 18 prowadzone były działania po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariuszy zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, zaleceń w kwestii dalszego postępowania, a także sprawdzenie procedur wymiany informacji i sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

W ćwiczeniu udział wzięli żołnierze, funkcjonariusze policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracownicy zajmujący się problematyką zarządzania kryzysowego – w sumie 3000 osób. Zaangażowanych było 250 podmiotów, w tym z resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

W ramach sprawdzenia KSWSiA przewidziano między innymi epizody zakładające skażenie substancją promieniotwórczą pociągu pasażerskiego relacji Berlin – Warszawa (16 października, godzina 10.00, stacja Warszawa Praga, od ul. Golędzinowskiej), wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie (17 października, godzina 11.00) czy próby nadania na Terminalu Cargo przesyłki zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją (17 października, 14.00, Warszawa, Terminal LS Airport Services S.A., ul. Wirażowa 35).