Naszym zadaniem jest podsumowanie działań po sierpniowych nawałnicach oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość dotyczących m.in. przygotowania służb i zarządzania kryzysowego. Rekomendacje zespołu zostaną przedstawione Radzie Ministrów

zapowiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Zespół  został powołany przez premier Beatę Szydło. Przewodniczącym zespołu jest Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, a jego sekretarzem – dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

W skład zespołu weszli ministrowie: rolnictwa i rozwoju wsi, cyfryzacji, energii, infrastruktury i budownictwa, wojewodowie m.in. kujawsko-pomorski, wielkopolski i pomorski. W pracach biorą też udział szefowie służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szef MSWiA do 30 września br. przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań zespołu.

Zespół odtworzy i przeanalizuje przebieg działań w zakresie monitorowania zagrożeń, ostrzegania i powiadamiania ratunkowego, działań ratowniczych oraz zarządzania kryzysowego na poziomie województw, powiatów i gmin. Przebieg działań zostanie porównany z planami zarządzania kryzysowego oraz planami ratowniczymi na poziomie województwa i powiatu. W ramach prac omówione zostaną również kwestie pomocy socjalnej i usuwania skutków nawałnic oraz zapewnienia ciągłości działania kluczowych usług takich jak łączność, energia elektryczna czy transport.

Źródło: MSWiA