Zespół roboczy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołała premier Beata Szydło. Najważniejszym zadaniem zespołu jest analiza i ocena zdarzeń, które mogą wywołać sytuacje kryzysową. Na czele grupy ekspertów ze służb i administracji stoi dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak. 

Zespół roboczy w takiej formule pracuje po raz pierwszy. Najważniejszym zadaniem specjalnej grupy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest monitorowanie działań podejmowanych przez administracje i służby oraz analiza i ocena zdarzeń mogących powodować sytuacje kryzysowe.

„Podczas takich imprez najważniejszy jest szybki przepływ  informacji. Zebranie ekspertów ze służb i resortów w jednym miejscu powoduje, że na bieżąco możemy reagować, żeby nie dopuścić do powstania kryzysu”

powiedział dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, który kieruje pracami zespołu. Wicedyrektor RCB Grzegorz Świszcz dodaje, że informacje weryfikowane są na bieżąco.

„Przedstawiciele zespołu są nie tylko w siedzibie RCB, ale także w innych miejscach, między innymi w sztabie operacyjnym na Stadionie Narodowym czy w sztabie miejskim. Dzięki temu informacje dostajemy natychmiast po zdarzeniu.”

Zespół ekspertów pracuje całodobowo. Został powołany na czas szczytu NATO. W siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pracują eksperci, między innymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległych służb, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.