Pozorowany atak terrorystów na szpital, ponad 100 zakładników i akcja kontrterrorystyczna Policji – taki był scenariusz zakończonych dziś we Wrocławiu ćwiczeń „Fighter 2018”. Ich organizatorem była Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które koordynowało ćwiczenia.

Ćwiczenia polegały na sprawdzeniu procedur obowiązujących w przypadkach ataku terrorystycznego. Scenariusz zakładał, że u mężczyzny zatrzymanego w Warszawie znaleziono materiały świadczące o planowanym ataku terrorystycznym. W trakcie zwołanego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego okazało się, że terroryści zaatakowali szpital we Wrocławiu i wzięli kilkudziesięciu zakładników. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze Samodzielnych Pododziałów Antyterrorystycznych Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. Na terenie województwa dolnośląskiego ćwiczebnie wprowadzono 4. najwyższy stopień alarmowy „Delta”. Zdecydowano również o wsparciu działań policyjnych przez wojska specjalne Sił Zbrojnych RP. Po kilku godzinach przeprowadzono akcję kontrterrorystyczną i unieszkodliwiono wszystkich terrorystów.

„Chcieliśmy sprawdzić koordynację działań wszystkich służb przy zagrożeniu terrorystycznym” – powiedział Grzegorz Świszcz zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wnioski z ćwiczeń będą omawiane między innymi na Międzyresortowym Zespole do spraw Zagrożeń Terrorystycznych i będą służyć poprawie obecnie funkcjonujących przepisów.

W ćwiczeniach wzięły udział: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, MSWiA, MON, MSZ, Koordynator Służb Specjalnych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Wywiadu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Dolnośląski i Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.