Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej, monitorowanie potencjalnych zagrożeń i zapewnienie polityki informacyjnej w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej – to główne założenia porozumienia, jakie podpisali 8 grudnia br. dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Marek Kubiak oraz prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Janusz Niedziela.

Dokument zobowiązuje strony do współdziałania w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej. Współpraca będzie dotyczyć w szczególności bieżącej wymiany informacji o zdarzeniach i zagrożeniach kluczowych dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi powietrznej oraz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym.

Współdziałanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej będzie mieć miejsce również w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP.

porozumienie1porozumienie2