Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) to system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski.  W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisane zostało dziś porozumienie w sprawie utrzymania i dalszego rozwoju aplikacji. Dokument podpisali: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

„Systemy takie jak ten, umożliwiają szybki dostęp do jednolitej informacji, która jest dziś bardzo istotna dla całej administracji i służb, dbających o bezpieczeństwo wszystkich obywateli”

powiedział dyrektor Kubiak.

 

„Zarządzanie kryzysowe jest niezwykle istotną dziedziną, która wymaga ciągłej uwagi i rozwoju. Dlatego systemy i aplikacje takie jak CAR są ważne z punktu widzenia państwa”

podkreślił minister Zieliński.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej ważny jest jednolity i spójny system przekazywania informacji. Dzięki Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR) proces ten może przebiegać znacznie szybciej. System działa od 1 września 2013 roku i jest stale udoskonalany. Obecnie zapewnia on użytkownikom równoczesny dostęp do raportów zebranych w jednej, centralnej bazie danych. Użytkownicy mają pełen obraz sytuacji kryzysowej, a informacje nie dublują się. Dzięki współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, obecnie trwają prace zmierzające do rozbudowania systemu CAR o możliwość obrazowania zdarzeń na mapie (rozwój modułu mapowego).

Koordynację prac związanych z rozwojem aplikacji zapewnia, zgodnie z podpisanym porozumieniem, minister spraw wewnętrznych i administracji. Do zadań dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  należy między innymi konsultacja merytoryczna w zakresie rozwoju CAR-a oraz określenie wymagań funkcjonalnych wynikających z zasad obiegu informacji w systemie zarządzania kryzysowego. Natomiast zadaniem wojewody podlaskiego jest zapewnienia ciągłości działania aplikacji i realizacja prac programistycznych w zakresie jej rozwoju.

IMG_0317
IMG_0332