W sytuacji kryzysowej niezwykle istotną sprawą jest szybki i precyzyjny sposób przekazywania informacji. Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) to narzędzie, którego zadaniem jest usprawnienie tego procesu. Dziś (23 czerwca) w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zostało podpisane porozumienie w sprawie jej utrzymania i rozwoju. Dokument podpisali: minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich i wojewoda podlaski Andrzej Meyer.

CAR to system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski. Działa od 1 września 2013 roku. Zapewnia użytkownikom równoczesny dostęp do raportów zebranych w jednej, centralnej bazie danych. Dzięki temu mają pełen obraz sytuacji kryzysowej, a informacje nie dublują się.

Cały czas trwają prace nad dalszym rozwojem aplikacji. Na mocy zawartego porozumienia, ich koordynację zapewnia minister administracji i cyfryzacji, konsultacja merytoryczna w zakresie rozwoju CAR-a i określenia wymagań funkcjonalnych wynikających z zasad obiegu informacji w systemie zarządzania kryzysowego to rola dyrektora RCB, natomiast do wojewody podlaskiego należy zapewnienie utrzymania aplikacji i realizacja prac programistycznych w zakresie jej rozwoju.

foto MAiC

12