Współpracę przy formułowaniu założeń programów studiów w zakresie zarządzania kryzysowego, organizację wspólnych konferencji, szkoleń i seminariów oraz wzajemnie udostępnianie analiz, ocen i prognoz przewiduje porozumienie pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.  Umowę pomiędzy instytucjami podpisali dziś dyrektor RCB Marek Kubiak oraz mł. insp. dr Marek Fałdowski Komendant-Rektor WSPol.

„Mamy już kilka interesujących pomysłów na wspólne działania dla zwiększenia bezpieczeństwa”

podkreślił dyrektor Kubiak.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest cenionym ośrodkiem kształcącym policjantów w Polsce i na świecie. Uczelnia na co dzień współpracuje z krajowymi uniwersytetami cywilnymi, m. in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a także z uczelniami prowadzonymi przez inne formacje mundurowe jak np. z Akademią Sztuki Wojennej, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni czy Wyższą Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie.

Istniejące w WSPol Policyjne Centrum Informacyjne udziela pomocy jednostkom Policji oraz innym instytucjom państwowym i samorządowym w zakresie specjalistycznych gałęzi wiedzy związanych z pracą resortu, a także upowszechniania informacji pozwalających rozwiązywać konkretne problemy w jednostkach Policji.

na podstawie materiałów WSPol

1
2