Plenarne posiedzenie Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych NATO (Industrial Resources and Communications Services Group – IRCSG) odbyło się 29 i 30 marca 2012 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w spotkaniu uczestniczył Pan Maciej Pyznar, główny specjalista w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

W związku z tym, że bezpieczeństwo energetyczne jest przez NATO traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego, a jego brak jako potencjalne źródło konfliktu, podczas posiedzenia poruszano m.in. sprawy związane z ochroną energetycznej infrastruktury krytycznej oraz zaangażowaniem IRCSG NATO w ten proces.  Omawiano m.in. możliwości wsparcia przez IRCSG prac Działu Nowych Wyzwań związanych z Bezpieczeństwem (Emerging Security Challenges Division – ESCD).

Podczas spotkania  zaprezentowano także raport z seminarium IRCSG z października 2011 r. i rekomendacje w nim zawarte oraz informację dotyczącą oceny pracy cywilnych ekspertów grupy i wakatów na stanowiska. Przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie omówił prace OBWE w obszarze energetycznej infrastruktury krytycznej.

Pan Pyznar, jako przedstawiciel Polski, która niedawno zakończyła prezydencję w Unii Europejskiej, przedstawił informację na temat działań UE mających znaczenie dla działalności grupy IRCSG. Informacja dotyczyła realizacji dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (Dz. Urz. UE L 2008.345.75).

Spotkania Grupy odbywają się dwa razy w roku zarówno w formacie sojuszniczym, jak i w formacie Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego (Euro-Atlantic Partnership Council) – wielostronnego forum dialogu i konsultacji na temat zagadnień politycznych oraz związanych z bezpieczeństwem, w którym uczestniczą zarówno alianci, jak i kraje partnerskie. 

 * * *

Emerging Security Challenges DivisionESCD został stworzony w celu radzenia sobie z rosnącym zakresem nietradycyjnych zagrożeń i pojawiających się nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. ESCD rozpoczął pracę w sierpniu 2010 r. i koncentruje się przede wszystkim na terroryzmie, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, zagrożeniach w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwie energetycznym.