Najważniejszym zadaniem NCC jest skoordynowanie działań państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Centrum będzie działać 24 godziny na dobę, dlatego możliwa będzie bardzo szybka reakcja na ewentualne ataki w sieci.

NCC będzie działać w strukturach NASK-u (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) i będzie składać się z czterech pionów: badawczo-rozwojowego, operacyjnego, szkoleniowego i analitycznego. W ramach pionu operacyjnego działa zespół CERT Narodowy (Computer Emergency Response Team), czyli zespół, który m.in. reaguje na incydenty bezpieczeństwa w sieci. Całodobowe dyżury pełnić będą specjaliści z najważniejszych sektorów gospodarki (energetyka,bankowość, telekomunikacja) wymieniając się informacjami o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz ewentualnie podejmować decyzje dotyczące działań związanych ze zwalczaniem przestępstw w internecie.

„Powołanie Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ma spowodować, iż będziemy się szybko wymieniać informacjami, wspólnie pracować nad cyberbezpieczeństwem i reagować na wszelkie incydenty związane z tymi zagrożeniami tak, aby było to najbardziej efektywne”

– mówiła minister Anna Streżyńska podczas oficjalnej inauguracji NCC. W ocenie szefowej Ministerstwa Cyfryzacji cyberataki kierowane są dziś także wobec zwykłych użytkowników, którym z tego tytułu należy się szczególna ochrona. Także dlatego, że nie poradzą sobie bez niej sami.

Zdaniem szefa Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej RCB Macieja Pyznara powstanie NCC jest szansą na wcześniejszą identyfikację zagrożeń oraz wymianę informacji pomiędzy zaatakowanymi a tymi, których problem jeszcze nie dotknął.

„Dzięki wymianie informacji jest duża szansa na szybsze znalezienie rozwiązania problemu”

– twierdzi ekspert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Z raportu CERT Polska za 2015 r., wynika, że po raz kolejny wzrosła liczba incydentów w sieci określanych jako najpoważniejsze. W 2015 r. było ich 1456, czyli o blisko 200 więcej niż w 2014 r.

Zgłoś cyberatak

W przypadku otrzymania podejrzanych, niespodziewanych przesyłek drogą elektroniczną należy zgłosić incydent bezpieczeństwa teleinformatycznego.

ZGŁOŚ INCYDENT

W przypadku, gdy podejrzewamy, że incydent może być związany z przestępstwem, należy zgłosić ten fakt na Policję lub do Centralnego Biura Śledczego Policji. Należy pamiętać, że szybkie działanie i prawidłowa reakcja może uchronić przed większymi, negatywnymi skutkami ataku na komputer i dane.