„Ruch ludności a przemieszczanie się sił zbrojnych w rejonie zagrożenia” – to temat seminarium, które zostało zorganizowane 26 czerwca przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas seminarium zastanawiano się, czy nasz kraj jest dostatecznie przygotowany do sytuacji, w której – w wyniku zagrożenia bezpieczeństwa – mielibyśmy do czynienia z przemieszczaniem się sił zbrojnych i ludności rodzimej oraz, być może też, napływowej.

Odwoływano się do rekomendacji NATO dotyczących poprawiania odporności na zagrożenia, a przede wszystkim do krajowych regulacji dotyczących przepływu ludności w potencjalnych sytuacjach kryzysowych. Dyskutowano o aktualizacji niektórych zapisów w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Przedstawiciele różnych instytucji oraz służb – wojskowych i cywilnych  – prezentowali działania i plany na wypadek konieczności ewakuacji ludności czy migracji. Poruszali takie tematy jak informowanie społeczeństwa, ostrzeganie i alarmowanie społeczeństwa o zagrożeniu, a także sposoby zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludzi w sytuacji kryzysowej, tj.: schronienia, wyżywienia, warunków sanitarnych czy też transportu i łączności.

W podsumowaniu konferencji podkreślono konieczność współdziałania sfery cywilnej i wojska w sytuacji przemieszczania się sił zbrojnych i ludności, tak by w maksymalnie możliwym stopniu uwzględnić potrzeby obu stron. W związku z tym plany i procedury postępowania wymagają spójności.