Ocena przygotowania  do  sezonu zimowego, stan zabezpieczenia energetycznego, ciepłowniczego i gazowego oraz przygotowanie do zimowego utrzymania dróg to m.in. tematy, które zostały uwzględnione w raporcie „ Stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 2018/2019”. Dokument opracowano na podstawie materiałów RCB oraz informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Państwowy Instytutu Geologiczny.

Zapraszamy do lektury  „Stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 2018/2019”.