Ukraina tworzy swój system ochrony Infrastruktury Krytycznej. Jest on wzorowany na rozwiązaniach światowych, w tym także na tych, utworzonych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci RCB na bieżąco uczestniczą i pomagają w pracach w Kijowie.

W Polsce infrastruktura krytyczna, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, to systemy i powiązane z nimi obiekty, urządzenia, instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. W Polsce za koordynacje zadań planistycznych i programowych związanych z ochroną infrastruktury krytycznej odpowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Oprócz ustawy zadania w tym obszarze szczegółowo regulują akty wykonawcze do ustawy, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz inne dokumenty wytworzone w RCB, które opisują poszczególne elementy systemu ochrony.

Pomoc Ukrainie organizuje Biuro Łącznikowe NATO i Narodowy Instytut Studiów Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy. Podczas dotychczasowych prac wsparto stronę ukraińską między innymi w opracowaniu tzw. Zielonej Księgi ochrony Infrastruktury Krytycznej Ukrainy. Jest ona próbą określenia podstawowych wymagań dla wprowadzenia systemowej ochrony IK w tym kraju. Zielona Księga korzysta z rozwiązań tego typu dokumentów funkcjonujących w innych krajach, w tym w Polsce. Eksperci RCB, którzy uczestniczą w pracach, prezentują polskie doświadczenia przy tworzeniu ochrony IK. Przedstawiają sposób doboru kryterów, według których są w Polsce wyznaczane obiekty objęte IK. Kolejna wizyta specjalistów ochrony Infrastruktury Krytycznej z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Kijowie już pod koniec lutego.