Rola i zadania podmiotów funkcjonujących w systemie zarządzania kryzysowego oraz znaczenie współpracy pomiędzy praktykami a środowiskiem naukowym jest tematem trzydniowej konferencji naukowej „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych”, która dzisiaj rozpoczęła się w Polańczyku. Konferencja połączona jest z ćwiczeniami dowódczo-sztabowymi. Jej organizatorami są: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Celem konferencji jest wskazanie jak istotne jest, aby zarządzanie kryzysowe traktować kompleksowo, z uwzględnieniem w tym procesie również środowisk naukowych. Jak ważne jest współdziałanie wszystkich podmiotów, ciągłe podnoszenie kompetencji oraz usprawnianie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego podkreślali wszyscy prelegenci.

Zastępca Komendanta – Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podinsp. Zbigniew Mikołajczyk w swoim przemówieniu zaznaczył:

że w zarządzaniu kryzysowym należy dążyć do perfekcji w podejmowanych działaniach na obszarach zagrożonych, a konferencja jest okazją do wymiany informacji i doświadczeń różnych służb.

Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazując informacje m.in. na temat działań zespołu, który pracuje na poprawą systemu zarządzania kryzysowego podkreślił:

że kryzysy są nieuchronne. Ważne, aby wyciągać z nich wnioski i stale usprawniać system zarządzania kryzysowego.

Natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Krzysztof Pobuta zwrócił uwagę, na konieczność zbliżenia świata nauki do  świata praktyki.

W konferencji biorą udział przedstawiciele służb, instytucji związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz naukowcy reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

dyrektor Grzegorz Świszcz, Polańczyk 2017Polańczyk 2017.3Polańczyk 2017.2Polańczyk 2017