Dziś (22 lutego 2021 r.) rozpoczęła się rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminę lub powiat oraz działających na zlecenie lub na podstawie zezwolenia wójta gminy, burmistrza/prezydenta miasta lub starosty powiatu.

Rejestracja ta odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ. Dokonują jej wyłącznie wójtowie gmin, burmistrzowie/prezydenci miast lub starostowie powiatu lub też osoby przez nich upoważnione.

Formularz można uzupełniać do najbliższej środy – 24 lutego 2021 r.

 

W formularzu należy wskazać osobę wprowadzającą dane pracowników (wójta gminy, burmistrza/prezydenta miasta, starostę powiatu lub też osobę przez nich upoważnioną), a także podstawowe dane podmiotu oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia oraz powiat i/lub gminę, w której działa dana placówka. W przypadku placówek prowadzonych przez powiat lub tych, którym powiat zlecił/zezwolił na jej prowadzenie, należy wskazać jedynie powiat.


Rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie www.gov.pl/szczepimysie oraz NA CAŁODOBOWEJ I BEZPŁATNEJ INFOLINII NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ POD NUMEREM 989.

Dane liczbowe dotyczące szczepień udostępniamy w raporcie na naszej stronie w zakładce Raport szczepień przeciwko COVID-19. Raport aktualizowany jest raz dziennie.