Alarm towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE – SAREX 16/I organizowanemu przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych  jest elementem treningu systemu wczesnego ostrzegania. W dniach 7-9 czerwca syreny mogą zostać uruchomione na terenie całego kraju.

W ramach ćwiczenia, usłyszeć będzie można trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Alarm zostanie odwołany przez trzyminutowy ciągły dźwięk. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek naruszenia przestrzeni powietrznej kraju.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu ostrzegania i alarmowania, powinny być włączane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Ostatni trening systemu został przeprowadzony 1 sierpnia 2015 r.

RENEGADE – SAREX 16/I jest jednym z epizodów trwającego od dziś międzynarodowego ćwiczenia ANAKONDA-16. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://anakonda.do.wp.mil.pl/.