Od poniedziałku 20 listopada, w ramach ćwiczenia LIBERO 2017, będą testowane rozwiązania zawarte m.in. w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, dotyczące zakłóceń w dostawach paliw płynnych. Ponadto, instytucje ćwiczące przetestują swoje własne procedury i plany zarządzania kryzysowego. Libero 2017 potrwa pięć dni. Jego organizatorami są Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Energii i Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Celem LIBERO 2017 jest  przetestowanie rozwiązań zawartych m.in. w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zakłóceń w dostawach paliw płynnych, ale także zebranie danych do aktualizacji Planu w tym zakresie. Należy pamiętać, że dzięki planom i  procedurom wiadomo jaka instytucja zarządza kryzysem, jakie instytucje współpracują, jakie zadania muszą wykonać itd. Kiedy role i zadania są rozpisane, a do tego jeszcze sprawdzone podczas treningów i ćwiczeń – kryzys łatwiej rozwiązać.

Ćwiczenie LIBERO 2017 ma charakter wieloszczeblowego ćwiczenia krajowego o charakterze sztabowym z elementem praktycznym, który odbędzie się pierwszego dnia ćwiczenia w Przedsiębiorstwie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport i PERN S.A.

Obecna edycja ćwiczeń z cyklu LIBERO jest czwartą z kolei. W każdej z nich sprawdzany jest inny element. W tym roku jest to sektor paliw płynnych, który jest niezwykle istoty z punktu widzenia zachowania ciągłości działania państwa.

W LIBERO 2017 bierze udział ponad dwadzieścia instytucji na poziomie centralnym i wojewódzkim. Jego uczestnikami, oprócz organizatorów, są m.in. ministerstwa: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Infrastruktury i Budownictwa, Finansów, Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Spraw Zagranicznych, Komendy Główne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, urzędy wojewódzkie (pomorski, kujawsko-pomorski i podlaski), PKN ORLEN, LOTOS oraz Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport oraz PERN S.A.