Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska do spraw logistyki należy m.in:

  • inicjowanie zmian planów finansowych;
  • sporządzanie planów zamówień publicznych i rzeczowo-finansowych;
  • planowanie i realizacja działań inwestycyjno-remontowych w Centrum;
  • uczestniczenie w przygotowywaniu dokumentacji i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.