Ochrona IT u operatorów infrastruktury krytycznej to temat seminarium zorganizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Departament Bezpieczeństwa Narodowego Banku Polskiego. Spotkanie odbyło się w centrali NBP 25 listopada 2014 r.

Spotkanie odtworzyli: dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich oraz Andrzej Barcikowski dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Banku Polskiego.

Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat działań podejmowanych w obszarze cyberbezpieczenstwa na poziomie krajowym i europejskim. Omówiono także  cele i założenia Doktryny Ochrony Cyberprzestrzeni.

Podczas seminarium omówiono także rolę Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ochronie cyberprzestrzeni oraz możliwe wsparcie dla operatorów IK, a także rolę i zadania Narodowego Centrum Kryptologii. Zaprezentowano też rolę i zadania CERT.GOV.PL

Omówiono również kwestie związane z zarzadzaniem bezpieczeństwem teleinformatycznym,  z praktycznym wykorzystaniem dostępnych systemów ostrzegania o zagrożeniach w NBP.

Zaprezentowano także wnioski  z ćwiczenia Cyber-EXE Polska 2013

W seminarium wzięli udział przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Narodowego Centrum Kryptologii oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.