Premier Ewa Kopacz odebrała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa raporty od wojewodów na temat skutków wichur przechodzących nad Polską.
Szefowa rządu zapoznała się ze skalą strat i zobowiązała wojewodów do jak najszybszego wypłacenia zasiłków osobom poszkodowanym. Poleciła także, aby niezależnie od okresu świątecznego, wszystkie służby wojewodów pozostawały w stanie podwyższonej gotowości.

Premier Ewa Kopacz przyjęła również informację o skutecznym zastosowaniu – po raz pierwszy w takiej skali – Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Dzięki systemowi powiadamiania można uzyskać bezpośrednią informację o potencjalnych zagrożeniach.
System RSO jest dostępny od 1 stycznia 2015 r. w TV regionalnej i w aplikacji na telefon. Uruchomienie systemu było jedną z obietnic zawartych przez premier w expose. Odpowiednią aplikację na telefon ściągnęło już ponad 200 tys. obywateli. RSO zadziałało także skutecznie w regionalnej TV, zgodnie z założeniami programu.

Źródło: KPRM