Bożena Wysocka Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Wystartował pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami. 29 czerwca br. został podpisany list intencyjny pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki porozumieniu, informacja o zagrożeniu dotrze do wszystkich mieszkańców zagrożonego województwa.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ MECHANIZM ROZSYŁANIA SMS-ÓW?
Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa prześle ją operatorom sieci komórkowych, którzy niezwłocznie roześlą ją do swoich abonentów. Każdy więc, kto posiada telefon komórkowy (oczywiście włączony), jeśli znajdzie się w obszarze powiadamiania alarmowego (obszar zagrożenia) dostanie na swój telefon krótką wiadomość tekstową informującą o rodzaju zagrożenia, jego lokalizacji, a także źródle ostrzeżenia. Będzie więc miał szansę na reakcję. Będzie mógł podjąć działania, aby uniknąć zagrożenia lub zminimalizować jego skutki. Komunikaty będą wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które w realny sposób zagrażają życiu i zdrowiu człowieka. Będą dotyczyły nie tylko zjawisk atmosferycznych, ale też innych zdarzeń.

DLACZEGO TO RCB BĘDZIE WYSYŁAŁO OPERATOROM INFORMACJĘ O ZAGROŻENIU DO ROZESŁANIA?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 24 godziny na dobę monitoruje sytuację w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Informacje do Centrum wpływają od różnych podmiotów krajowych i zagranicznych. Podobny mechanizm będzie funkcjonował w przypadku komunikatów o zagrożeniu dla ludności. Ministrowie, kierownicy urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz wojewodowie będą przekazywali informacje o zagrożeniu do RCB. Centrum przekaże je operatorom telefonii komórkowej do niezwłocznego rozesłania.

SKĄD IDEA INFORMOWANIA OBYWATELI O ZAGROŻENIU POPRZEZ WIADOMOŚCI SMS?
W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi zdarzeniami atmosferycznymi. Wtedy informacja o zagrożeniu nie dotarła do wszystkich. Należało więc przeanalizować co nie zadziałało. Dlatego Prezes Rady Ministrów (zarządzeniem nr 101 z dnia 4 września 2017 r.) powołał Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Jego przewodniczącym został ówczesny minister MSWiA Mariusz Błaszczak, a dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak – sekretarzem. Zespół przygotował dokument „Analiza i ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce  – wnioski i rekomendacje”, który 17 października 2017 roku został przyjęty przez Radę Ministrów. Rada Ministrów zaleciła opracowanie – do końca roku – propozycji konkretnych działań.
We wskazanym terminie minister spraw wewnętrznych i administracji, na podstawie wniosków i rekomendacji Zespołu opracował „Propozycje zmian legislacyjnych i innych działań wynikających z rekomendacji Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego”. Wprowadzenie ostrzegania ludności na danym obszarze poprzez wiadomości tekstowe było właśnie jedną z rekomendacji Zespołu. Do jej realizacji zostało zobowiązane Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ramach prac została zmieniona ustawa Prawo telekomunikacyjne oraz niektóre inne ustawy, w tym ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Jej nowy artykuł – 21a – zobowiązuje operatorów sieci komórkowej do wysłania komunikatu o zagrożeniu do użytkowników na określonym obszarze, aby ostrzec ludność przed nadchodzącą sytuacją kryzysową.

KIEDY SYSTEM OSTRZEGANIA SMS-AMI PRZED ZAGROŻENIAMI OSIĄGNIE PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ?
Nowe przepisy zawarte w ustawie Prawo telekomunikacyjne wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, czyli dopiero 12 grudnia 2018 r. Z uwagi na fakt, że data wejścia w życie przepisu dotyczącego obowiązku wysyłania przez operatorów ostrzeżeń przypada po wakacjach, a tymczasem groźne w skutkach zjawiska atmosferyczne, takie jak huragany czy gwałtowne burze, dotyczą szczególnie okresu letniego, zasadne było podjęcie działań niezwłocznie. Dlatego, w trosce o bezpieczeństwo obywateli, został uruchomiony program pilotażowy.
Działania w ramach programu pilotażowego mają charakter pionierski. Obywatele mogą zgłaszać uwagi do jego funkcjonowania na adres e-mail alert.pilotaz@rcb.gov.pl.