W dniach 14-16 marca br. w Brukseli odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu przyszłości Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Dyrektywy 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r., w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony w związku z przeglądem europejskiej infrastruktury krytycznej. Rozpoczął się on zgodnie z zapisami Dyrektywy w dniu 12 stycznia br.

Przegląd ma na celu dokonanie analizy funkcjonowania Dyrektywy, jak również zastanowienie się nad potrzebą poszerzenia jej zakresu o kolejne sektory, przy czym priorytet w ramach możliwego poszerzenia nadaje się sektorowi technologii informacyjno – komunikacyjnych. Obecnie Dyrektywa obejmuje sektory energii i transportu.

Najważniejszym punktem spotkania był raport ewaluacyjny dotyczący funkcjonowania Dyrektywy, który, na potrzeby ww. przeglądu, na zlecenie Komisji Europejskiej został przygotowany przez firmę BOOZ&CO. W ramach przeglądu europejskiej infrastruktury krytycznej, firma BOOZ&CO odbyła spotkania z przedstawicielami większości państw członkowskich. Ich celem było zebranie opinii nt. Dyrektywy i ewentualnych kłopotów związanych z jej implementacją i stosowaniem, potrzeb jej zmian, jak i możliwych propozycji związanych z poszerzeniem zakresu Dyrektywy o kolejne sektory.

W trakcie spotkania przedstawiciele firmy Unisys, odpowiedzialnej za przygotowanie systemu CIWIN – sieci służącej wymianie informacji nt. ochrony infrastruktury krytycznej, przedstawili nowe propozycje mające otworzyć system na nowych użytkowników. Jego część, poprzez przeglądarkę internetową, będzie dostępna także dla każdego zainteresowanego.

Podczas spotkania przedstawiciele innych Dyrekcji Generalnych przedstawili prezentacje dotyczące możliwych powiązań i wpływu ich prac na działania wchodzące w skład Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej i mogące mieć wpływ na przegląd Dyrektywy 2008/114/WE.

Gospodarzem spotkania była Dyrekcja Generalna Spraw Wewnętrznych. W spotkaniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele państw członkowskich UE, Norwegii, przedstawiciele innych Dyrekcji Generalnych KE (m.in. energii, społeczeństwo informacyjne i media, przedsiębiorstwa i przemysł, zdrowie i konsumenci, pomoc humanitarna, wspólne centrum badawcze, środowisko, podatki i unia celna, rynek wewnętrzny i usługi, sprawy gospodarcze i finansowe, polityka regionalna), Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, Unisys, BOOZ&CO. W spotkaniu Polska reprezentowana była przez przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Pana Kamila Galickiego, Zastępcę Dyrektora RCB oraz Pana Tomasza Szewczyka, Szefa Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej RCB.

Kolejne spotkanie poświęcone przeglądowi Dyrektywy jest przewidziane w czerwcu br.