Ochrona infrastruktury krytycznej, obowiązki operatora IK oraz Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej to tematy, które omawiali przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) podczas spotkania IX Forum Menedżerów Ryzyka 17 maja 2012 r.

Przedstawiciele RCB  zaprezentowali zagadnienia związane z ochroną infrastruktury krytycznej w kontekście zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Omówiono  m.in. proces ochrony infrastruktury krytycznej, podejście do procesu ochrony, w tym – rodzaje ochrony, ocenę ryzyka zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej oraz  kwestie zachowanie tajemnicy. Poruszono również temat Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, kładąc m.in. nacisk na współodpowiedzialność, zaufanie i współpracę.

W spotkaniu Centrum reprezentowali: Pan Kamil Galicki – zastępca dyrektora RCB, Pan Tomasz Szewczyk – szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Pan Maciej Pyznar – główny specjalista w tym wydziale.

Forum Menedżerów Ryzyka to wspólne przedsięwzięcie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firmy PwC. Celem Forum jest budowanie świadomości znaczenia kompleksowego zarządzania ryzykiem w polskich firmach. Forum skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem – menedżerów ryzyka, członków zarządów i rad nadzorczych, audytorów wewnętrznych.