Stan realizacji zadań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), orientacyjna, sezonowa prognoza pogody na okres zimowy oraz potencjalne zagrożenia z niej wynikające a także wnioski płynące z cykliczne organizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa treningów zarządzania kryzysowego IMPULS, były m.in. tematami spotkania przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego ministerstw i służb. Spotkanie poprowadził zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Omawiając kwestie związane ze zwalczaniem ASF, Jarosław Andrzejczyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił, że

pierwotnym źródłem ASF w Polsce były dziki, natomiast w tej chwili, istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za rozprzestrzenianie się wirusa jest czynnik ludzki”.

Zdarza się, że hodowcy nie przestrzegają zasad bioasekuracji i w ten sposób ogniska choroby są przenoszone.

Z orientacyjnej, sezonowej prognozy pogody dla Polski wynika, że w okresie od grudnia do lutego przyszłego roku możemy się spodziewać dni z temperaturą nieco powyżej normy, natomiast opadów w normie. Natomiast oceniając aktualną sytuację hydrologiczną, Marianna Sasim z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśliła, że

„stan warunków hydrologicznych określa się jako korzystny. Zmniejszyło się zagrożenie tzw. niżówką hydrologiczną, a prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń hydrologicznych do 30 listopada jest małe”.

Rolą treningów IMPULS jest sprawdzenie reakcji, odpowiednich do ćwiczonego zagrożenia,  instytucji i służb w zakresie stosowania procedur zarządzania kryzysowego.  Ostatni trening odbył się we wrześniu.  Wnioski z niego płynące omówiła Anna Szymańska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

*             *             *

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa raz w miesiącu organizowane są cykliczne spotkania przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego ministerstw i służb. W podstawowym składzie udział w nich biorą przedstawiciele centrów zarządzania kryzysowego (CZK)  ministrów – stałych członków Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednak z reguły odbywają się w formule rozszerzonej o reprezentantów CZK resortów, instytucji i służb zaangażowanych w monitorowanie i reagowanie na zdarzenia/zagrożenia, które mogą spowodować wystąpienie sytuacji kryzysowej.

Przedmiotem spotkań jest wymiana informacji i omówienie działań, które mają na  celu zapobieganie ewentualnym zagrożeniom lub zminimalizowanie ich potencjalnych, negatywnych skutków.

spotkanie
spotkanie 2