22 stycznia 2013 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Punktów Kontaktowych ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej, zorganizowane przez Komisję Europejską Głównym celem spotkania było przedyskutowanie kierunków rozwoju Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (EPOIK). Komisja Europejska zaproponowała wiele zmian, które mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w nowym Komunikacie KE w sprawie EPOIK. Jego publikację planuje się na pierwsze półrocze 2013 r. Równocześnie KE zaprezentowała swoje stanowisko wobec Dyrektywy Rady 2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony wypracowane w ciągu ostatnich miesięcy. Komisja proponuje pozostawienie jej w obecnym kształcie.

Dodatkowo uczestnikom spotkania przedstawiono stan prac nad platformą wymiany informacji CIWIN (Critical Infrastructure Warning Information Network). Wspólne Centrum Badawcze omówiło charakterystykę projektów realizowanych w ramach programu Komisji Europejskiej CIPS (Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa). Jednocześnie eksperci dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych uwrażliwili uczestników spotkania na zagrożenia dla infrastruktury krytycznej przedstawiając szereg przykładów.

RCB reprezentowane było przez Tomasza Szewczyka i Michała Grzybowskiego z Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej.