12.04.2011 r. W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi podniesienia poziomu zagrożenia w uszkodzonej elektrowni Fukushima I, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że według Państwowej Agencji Atomistyki, wprowadzona przez Japonię w dniu dzisiejszym zmiana klasyfikacji zdarzenia w elektrowni atomowej Fukushima I z poziomu 5 na poziom 7 wg skali INES (International Nuclear Event Scale) nie ma wpływu na sytuację na terenie Polski. Zmiana ta ma charakter formalny i wynika z weryfikacji wcześniejszych zdarzeń. Sytuacja radiacyjna w Polsce jest bezpieczna.