Sytuację po ulewnych opadach deszczu w sześciu, najbardziej dotkniętych województwach, omówiono w ramach wideokonferencji w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Przedstawiciele wydziałów bezpieczeństwa urzędów wojewódzkich z Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi i Olsztyna zdali relację z podejmowanych działań związanych z podwyższonymi stanami wód w rzekach i wynikającym z tego zagrożeniem. Wideokonferencję prowadził dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

Przedstawiono ocenę sytuacji meteorologiczno – hydrologicznej. Ekspert IMGW Marianna Sasim podkreśliła, że

sytuacja meteorologiczna jest korzystna, że względu na zmniejszające się nasilenie opadów. Co prawda są przekroczenia stanów alarmowych, ale nie przewiduje się długotrwałych wzrostów wody, lecz łagodne wahania na podwyższonych stanach.”

Największe zagrożenie istnieje w województwach śląskim i małopolskim.

Przedstawiciele wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego omawiając działania podejmowane w poszczególnych województwach ocenili sytuację jako stabilną. Służby, które pracują w trybie podwyższonej gotowości, monitorują sytuację i są przygotowane do reagowania. Urzędy wojewódzkie są w bieżącym kontakcie z władzami samorządowymi.

Największe straty odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie podwyższone stany wody utrzymują się od poniedziałku (18 września). Od poniedziałku pracuje też zespół zarządzania kryzysowego wojewody. Komisje gminne szacują szkody w rolnictwie i mieniu komunalnym. Wypłacono już zasiłki socjalne w wysokości 170 tys. zł.

Dyrektor Marek Kubiak podsumowując wideokonferencję powiedział:

Ważne, abyście Państwo włączali do działań samorządy. Proszę o informowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o sytuacji i ewentualnych problemach oraz czy potrzebujecie Państwo wsparcia. O sytuacji na bieżąco informowana jest Pani Premier.”

 

wideokonferencja1 wideokonferencja2