Weryfikacja autentyczności dokumentów w ochronie infrastruktury krytycznej to temat szkolenia, które odbyło się 23 stycznia 2013 roku. Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone zostało przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jego gospodarzem była firma Gaz-System S.A.

Celem spotkania było uświadomienie uczestnikom zagrożenia jakimi są fałszerstwa dokumentów oraz przekazanie niezbędnej wiedzy o zabezpieczaniu dokumentów i umiejętności ich weryfikacji. Szkolenie poprowadził Krzysztof Brzozowski, główny specjalista w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej RCB, biegły sądowy z zakresu badania autentyczności dokumentów.

W spotkaniu wzięli udział m.in. zastępca dyrektora RCB Kamil Galicki, dyrektor pionu audytu i bezpieczeństwa Gaz-Systemu Leszek Elas oraz przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa Radosław Osiński.

* * *

Aby skutecznie realizować zadania związane z ochroną osobową infrastruktury krytycznej konieczne są właściwe narzędzia do weryfikacji osób mogących mieć wpływ na chronione obiekty – w tym także narzędzia umożliwiające weryfikację autentyczności dokumentów przedstawianych przez te osoby. Dlatego też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, oprócz zorganizowania szkolenia, przygotowało także podręcznik Weryfikacja Autentyczności Dokumentów – Poradnik dla Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który został rozesłany do właściwych podmiotów.

 

szkolenie 23.01_2 szkolenie 23.01_1 szkoelenie 23.01_3