Wzmożona ostrożność podczas pobytu w miastach i ośrodkach turystycznych oraz unikanie wszelkich zgromadzeń w miejscach publicznych. Takie zalecenia wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla podróżujących do Turcji po ostatnich zamachach terrorystycznych, do których doszło w Stambule.

cie?nin? g?ównie Stambu? turcja

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu na lotniskach i dworcach, jak i podczas podróży transportem publicznym oraz o bezwzględne stosowanie się do zaleceń władz tureckich i organizatorów pobytów turystycznych. Z uwagi na działania zbrojne na pograniczu turecko-syryjskim oraz turecko-irackim i niestabilną sytuację w innych rejonach południowo-wschodniej Turcji, stanowczo zaleca się obywatelom polskim powstrzymanie się od podróży w te regiony kraju. Osoby przebywające w niebezpiecznych regionach Turcji powinny bezwzględnie stosować się do zaleceń tureckich sił porządkowych.

Jednocześnie apelujemy o zgłoszenie podróży lub pobytu w systemie rejestracji Odyseusz.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych