3 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący niektórych przepisów ustawy zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zarzutu dotyczącego braku udziału Prezydenta w procedurach tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, sporządzania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, przyjmowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wprowadzania stopni alarmowych w przypadku zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i orzekł, że kwestionowane przepisy są zgodne z konstytucją.

Więcej informacji na stronie Trybunału Konstytucyjnego (http://www.trybunal.gov.pl  zakładka Sprawy w Trybunale rok 2009   sprawa K/22/09).