Od 4 lipca do 2 sierpnia w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży na granicy wewnętrznej UE tj. na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz w portach lotniczych i morskich, zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Na ten czas zawieszone są również umowy o małym ruchu granicznym z Rosją i Ukrainą.

straz graniczna

Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów. Kontrola realizowana jest w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Są to pojazdy wyposażone w sprzęt i dostęp do baz danych, które umożliwiają funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli poza przejściem granicznym.

Kontrole graniczne prowadzone są w sposób wyrywkowy. Osoby i pojazdy będą typowane do sprawdzenia na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

Od 4 lipca do 2 sierpnia granicę RP można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc jest 285, w tym 260 na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 141, ze Słowacją – 60, z Niemcami – 48, z Litwą – 11.

Do tej pory tymczasowo przywracano już kontrole graniczną podczas Euro 2012 oraz Szczytu Klimatycznego w 2013 roku.

Kontrole w dalszym ciągu będą prowadzone również na granicy Polski z krajami niebędącymi w UE: Rosją, Ukrainą i Białorusią.

źródło: Straż Graniczna