Wzmocnienie cyberobrony infrastruktury krytycznej to temat warsztatów, które odbyły się 30 – 31 października 2014 r. w Kijowie. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń dla infrastruktury krytycznej pochodzących z cyberprzestrzeni, określenie narzędzi do przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom i omówienia środków służących poprawie odporności kluczowych sieci, a także wymiana doświadczeń i wniosków przez badaczy, ekspertów i praktyków z NATO i krajów partnerskich oraz  dyskusja na temat zakresu dalszej współpracy.

Organizatorami spotkania były: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz ukraiński Institute for Euro-Atlantic Cooperation, natomiast sponsorem było NATO.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reprezentował Tomasz Szewczyk, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej RCB, który jednocześnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych  Industrial Resources and Communications Services Group (IRCSG), działającej w ramach  Komitetu Planowania Cywilnego NATO na wypadek Nadzwyczajnych Zagrożeń – NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC).

Więcej informacji na temat spotkania.