O propagowanie właściwych zachowań wśród ludności oraz zintensyfikowanie monitorowania miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem zaapelował Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podczas wideokonferencji z przedstawicielami wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Tylko w ciągu ostatnich czterech dni, z powodu wychłodzenia organizmu zmarły 22 osoby. Od 1 listopada ubiegłego roku aż 65.

W poniedziałek, 9 grudnia w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Omówiono działania podejmowane w poszczególnych województwach związane z zapobieganiem zagrożeniom zimowym. Z przedstawionych informacji wynika:

  • we wszystkich województwach są wolne miejsca w schroniskach lub noclegowniach – żadna osoba nie pozostanie bez pomocy;
  • funkcjonują całodobowe infolinie, gdzie można uzyskać informacje o wolnych miejscach w placówkach świadczących pomoc lub zgłosić konieczność udzielenia pomocy konkretnej osobie;
  • rozpropagowano informacje o miejscach noclegowych (plakaty, ulotki);
  • na bieżąco są wydawane ostrzeżenia o zagrożeniach.

Zwrócono uwagę, że zagrożenia dotyczące wychłodzenia nie dotyczą jedynie osób dotkniętych bezdomnością. Wychłodzeniem zagrożone są także osoby mieszkające samotnie, starsze, chore, które nie są w stanie ogrzać swojego mieszkania.

Dyrektor Kubiak mówiąc o zagrożeniach zimowych wskazał czad (tlenek węgla), jako kolejne niebezpieczne zjawisko. Zaapelował o zwracanie uwagi, przypominanie właścicielom domów o obowiązku wykonywania okresowych przeglądów (obowiązku czyszczenia) kominów i przewodów wentylacyjnych.

1
2