Niskie stany wody w rzekach stanowią istotne zagrożenie dla działania elektrowni, które wykorzystują otwarty obieg wody do chłodzenia bloków energetycznych. Taka sytuacja może mieć miejsce zarówno latem (np. w wyniku upałów i długotrwałego braku opadów), jak i zimą (jako efekt ujemnych temperatur skutkujących zlodowaceniami na rzekach). W ostatnich latach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odnotowywało zagrożenia dla funkcjonowania elektrowni na skutek niskiego poziomu wody m.in. w Kozienicach, Stalowej Woli oraz w Połańcu. Podobna sytuacja wystąpiła w grudniu ubiegłego roku w Ostrołęce. Dokładny opis tego zdarzenia oraz działania podjęte dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elektrowni można znaleźć w Biuletynie Analitycznym RCB.

W kwartalniku przeczytać również można o międzynarodowych działaniach na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz ćwiczeniach „NATO CMX-15”. Dokładnie opisana jest również procedura Renegade, czyli sytuacja gdy cywilny samolot przekracza bez zezwolenia przekracza granicę państwa i nie stosuje się do wezwań. To powoduje uzasadnione podejrzenie, że samolot taki może być użyty jako środek ataku terrorystycznego. Więcej o tej procedurze w najnowszym Biuletynie RCB.