Współpraca w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej była tematem wideokonferencji pomiędzy przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa a amerykańskim Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego (Department of Homeland Security – DHS). Spotkanie odbyło się 27 marca 2012 r. w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie. Zostało zorganizowane pod egidą Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu, która powstała z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych RP oraz Ambasady USA w Warszawie w pierwszym kwartale 2005 roku.

W wideokonferencji ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczyli – Pan Kamil Galicki, Zastępca Dyrektora RCB oraz przedstawiciele Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej – Pani Aneta Bugajska oraz Panowie Maciej Pyznar i Tomasz Szewczyk.

Stronę amerykańską reprezentowali m.in. Pani Christine Riccardi, Specjalny Doradca Asystenta Sekretarza w DHS, Pan Brandon Wales, Dyrektor Homeland Infrastructure Threat and Risk Analysis Center (HITRAC) oraz Pan Craig Conklin, Dyrektor Działu Sector Outreach and Programs oraz Pan Andrew Armstrong z wydziału polityczno-ekonomicznego ambasady.

Dyrektor Galicki podkreślił, że spotkanie to jest ważne z punktu widzenia rozwoju polsko-amerykańskich kontaktów dwustronnych oraz współpracy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Wyraził także nadzieję na jej pogłębienie.

Wideokonferencja jest pierwszym spotkaniem z cyklu mającego na celu wymianę doświadczeń z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej m.in. w obszarach zarządzania ryzykiem i współpracy sektora państwowego z sektorem prywatnym oraz współzależności pomiędzy poszczególnymi systemami infrastruktury krytycznej.