Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Finansowego należy m.in:

  • sporządzanie list płac pracowników i funkcjonariuszy, prowadzenie dokumentacji płacowo – ewidencyjnej oraz rozliczanie podatków i składek z ubezpieczenia społecznego;
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, świadectw pracy, szkoleń, rozliczania urlopów oraz ewidencji czasu pracy i dyscypliny pracy;
  • udział w inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia;
  • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku Centrum, prowadzenie dokumentacji obrotu materiałowego, faktur, rachunków i innych dokumentów;
  • obsługa logistyczna przedsięwzięć i zadań realizowanych przez Centrum.