Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy m.in:

  • organizacja przedsięwzięć i nadzór nad realizacją zadań wyznaczonych przez politykę ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej dla pełnomocnika do spraw ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej;
  • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz realizacja przedsięwzięć i działań w ramach tego systemu;
  • zabezpieczenie potrzeb i bieżąca obsługa Centrum w zakresie informatyki i łączności oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń i sieci radiowo – telewizyjnej;
  • utrzymanie ciągłości funkcjonowania i administrowanie jawnych systemów teleinformatycznych zgodnie z ich dokumentacją bezpieczeństwa, w tym systemu EZD Edicta;
  • utrzymywanie ciągłości funkcjonowania i administrowanie Systemem Niejawnej Poczty Internetowej OPAL, zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa tego systemu;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Centrum.