Do zakresu działania Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej należy m.in:

  • opracowanie projektu i aktualizowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej;
  • tworzenie i aktualizowanie kryteriów umożliwiających sporządzenie jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy;
  • sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy;
  • analizowanie treści planów ochrony infrastruktury krytycznej, przedstawionych przez operatorów do zatwierdzenia dyrektorowi Centrum;
  • sporządzanie analiz i prognoz dotyczących krajowej infrastruktury krytycznej, analizowanie rozwiązań międzynarodowych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z ośrodkami naukowymi i badawczymi;
  • współpraca w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z ministerstwami, urzędami i odpowiednimi służbami;
  • współpraca w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej;
  • współpraca, jako krajowy punkt kontaktowy, z instytucjami Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz ich krajami członkowskimi w zakresie ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej i infrastruktury krytycznej.