Do zakresu działania Wydziału Polityki Informacyjnej należy m.in:

  • koordynacja obsługi posiedzeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  • promocja działań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym rekomendowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z aktywnością medialną Centrum (konferencje prasowe, briefingi, wypowiedzi medialne Kierownictwa i ekspertów);
  • prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej zagrożeń naturalnych i bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • prowadzenie polityki edukacyjnej związanej z bezpieczeństwem , w tym projektowanie i przygotowywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych;
  • przygotowywanie tematycznych analiz mediów;
  • analiza mediów pod kątem prowadzenia polityki informacyjnej przez podmioty zaangażowane w sytuację kryzysową oraz rekomendowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, sposobu prowadzenia komunikacji przez podmiot wiodący;
  • przygotowywanie procedur i wytycznych z zakresu komunikowania w sytuacjach kryzysowych oraz opiniowanie materiałów merytorycznych przygotowywanych w tym zakresie przez instytucje współpracujące z Centrum;
  • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych dla komunikatorów z administracji publicznej;
  • prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz prowadzenie profili Centrum w mediach społecznościowych.