Do zakresu działania Wydziału Współpracy Międzynarodowej należy m.in:

  • koordynacja zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym:
    – zapewnienie kontaktów Centrum z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi ministerstw, urzędów centralnych i innych podmiotów w dziedzinie polityki międzynarodowej, w tym z przedstawicielstwami RP za granicą, właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego oraz planowania cywilnego,
    – planowanie i koordynacja udziału komponentu krajowego w ćwiczeniach międzynarodowych, w szczególności w ćwiczeniach CMX;
  • koordynacja zagadnień współpracy cywilno – wojskowej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie właściwości Centrum;
  • obsługa merytoryczna i organizacyjna kontaktów międzynarodowych Kierownictwa Centrum;
  • ewaluacja ćwiczeń międzynarodowych w zakresie związanym z zadaniami Centrum;
  • monitorowanie i ocena rekomendacji, wskazówek, wytycznych z zakresu zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego opracowanych przez podmioty zagraniczne, w szczególności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.