Podczas dwudniowego spotkania  szefowie centrów zarządzania kryzysowego instytucji centralnych, dyrektorzy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, rzecznicy prasowi wojewodów oraz eksperci Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieli okazję do wymiany poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk m.in. w zakresie zarządzania kryzysami, komunikowania ryzyka czy współpracy pomiędzy instytucjami w związku z zagrożeniami zimowymi. Spotkanie odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2017 r., a jego organizatorem było RCB.

Otwierając je dyrektor RCB Marek Kubiak podkreślił, że są one dla Centrum niezwykle ważne:

Po pierwsze mamy szansę, z pierwszej ręki, poznać Państwa opinie, spostrzeżenia na temat zarządzania kryzysami, z którymi mieliśmy do czynienia w minionym okresie. Państwa uwagi są dla nas niezwykle ważne, gdyż zmiana perspektywy, spojrzenie na problem z innej strony,  czasami może diametralnie zmienić jego ocenę. Po drugie możemy wymienić się dobrymi praktykami – jakie rozwiązania sprawdziły się w działaniu, a jakich nie warto wprowadzać. Taka wiedza zawsze usprawnia zarządzanie kryzysami.

Podczas dwudniowej sesji uczestnicy poruszyli wiele kwestii. W panelu, w którym brali udział rzecznicy wojewodów omówiono m.in. wnioski po ćwiczeniach  LIBERO 2017 oraz poruszono kwestie związane z komunikowaniem ryzyka.

Szefowie centrów zarządzania kryzysowego instytucji centralnych oraz dyrektorzy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich skupili się na analizie funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce, współpracy służb wojewody z instytucjami w kontekście zagrożeń zimowych oraz zmianom w systemie ochrony infrastruktury krytycznej. Omówiono także m.in. projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, aktualizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz zagrożenia dla administracji publicznej płynące z cyberprzestrzeni.