Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego to temat konferencji naukowej, która odbyła się 7 maja w Akademii Obrony Narodowej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jej współorganizatorem.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel RCB Witold Skomra, którego wystąpienie dotyczyło nowego wyzwania dla administracji publicznej – zagrożeń wynikających ze współzależności. Zwrócił uwagę, że jednym ze skutków informatyzacji administracji jest to, że zakłócenia procesów w urzędzie przenoszą się poza obszar administracji. W efekcie, bezpieczeństwo systemów informatycznych będących w posiadaniu, wykorzystywanych lub nadzorowanych przez administrację, wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo świata biznesu i samych obywateli.

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje plenarne: „Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej”, „Resorty obrony narodowej i spraw wewnętrznych w systemie zarządzania kryzysowego” oraz „Wsparcie teleinformatyczne i psychologiczne działań zarządzania kryzysowego”.

Konferencja była już czwartą z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Jej uczestnikami byli przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz Sił Zbrojnych RP, a także specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego.

konferencja AON2 konferencja AON1

Zdjęcia: AON