Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał 20 listopada 2020 roku płk. Konrada Korpowskiego na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Premier wraz z Szefem KPRM ministrem Michałem Dworczykiem oraz kierownictwem KPRM przekazali podziękowania za dotychczasową pracę byłemu dyrektorowi nadbryg. Markowi Kubiakowi i jego zastępcom – Grzegorzowi Świszczowi i Krzysztofowi Malesie.

Nowy dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile. Ukończył także Podyplomowe Studia Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto, ukończył wiele zagranicznych kursów, między innymi NATO School Oberammergau, UK Defense Intelligence and Security Center, US Department of Justice Federal Bureau of Investigation, LTU National Defense Academy oraz US Joint Special Operation University. Legitymuje się certyfikowanymi zdolnościami Projects In Controlled Environments oraz Managing Successful Programmes. Obecnie jest doktorantem nauk o polityce.

Płk Korpowski ostatnio służbę pełnił jako szef szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest weteranem II wojny w Zatoce Perskiej, trzech misji w Iraku oraz dwóch misji w Afganistanie.

Dotychczasowy dyrektor nadbryg. Marek Kubiak został jego zastępcą. Wicedyrektorem Centrum został także Grzegorz Matyasik, dotychczas zastępca dyrektora Departamentu Analiz Przygotowań Obronny Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.