12 maja 2011 r. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania omówiono m.in. stan odbudowy zasobów i infrastruktury po ubiegłorocznej powodzi, a także zmiany legislacyjne, które zostały zaproponowane, aby usprawnić odbudowę i zwiększyć poziom bezpieczeństwa powodziowego w kraju.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił wydatki poniesione na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi, w tym pomoc osobom poszkodowanym. Na działania te przeznaczono ponad 3,1 mld zł z budżetu państwa, w tym na zasiłki celowe (do 6 tys. zł, do 20, do 100, do 300 tys. zł) – ok. 876,5 mln zł. Minister poinformował także, że w kwietniu br. Parlament Europejski zatwierdził decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu Polsce 105,5 mln euro, tj. ok. 422,2 mln zł na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku.

Minister Środowiska omówił planowane inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową, prace nad tworzeniem Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami – ISOK oraz stan zaawansowania prac związanych z wycinką drzew i krzewów z obszaru miedzywala.

Na początku swego wystąpienia Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślił, że wg aktualnych prognoz, sytuacja meteorologiczna nie stwarza zagrożenia powodziowego. Ponadto, przedstawił rozwiązania ułatwiające przepływ informacji o sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej w kraju – m.in. platformę wymiany informacji Monitor IMGW.

Wojewoda Małopolski zaprezentował program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, który realizowany będzie do 2030 roku. Projekt będzie obejmował teren województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz części śląskiego i lubelskiego. W ramach budżetu 13 mld zł, zrealizowane zostaną zadania związane z zabezpieczeniem przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły oraz zabezpieczeniem aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców.

W posiedzeniu Zespołu wzięli udział m.in.: Minister Obrony Narodowej, Minister Środowiska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Wojewodowie, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.