Aktualizacja kryteriów wyłaniania infrastruktury krytycznej (IK) oraz zagadnienia poświęcone ciągłości działania administracji publicznej w kontekście funkcjonowania IK, były tematem posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK), które odbyło się we wtorek, 24 marca 2015 r. w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Posiedzeniu przewodniczyła Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych, zastępca przewodniczącego RZZK.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, sekretarz RZZK Janusz Skulich przybliżył zebranym zasady tworzenia kryteriów, na podstawie których identyfikuje się infrastrukturę krytyczną oraz omówił planowaną aktualizację wykazu obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce. Zwrócił także uwagę jak bardzo systemy IK są ze sobą powiązane i jak pozornie niewielka awaria nawet w innym kraju może mieć wpływ na IK w Polce.

W posiedzeniu, oprócz stałych członków, udział wzięli m.in. ministrowie – gospodarze systemów zaliczanych do IK: gospodarki, finansów, zdrowia, środowiska, skarbu państwa, infrastruktury i rozwoju oraz komendanci służb.

 
RZZK