W całym kraju trwa usuwanie skutków wczorajszych (14 października 2010 r.) opadów śniegu i porywistego wiatru. Sytuacja atmosferyczna powoli się poprawia, intensywne opady śniegu utrzymują się w górach i rejonach podgórskich. Atak wczesnej zimy najwięcej strat spowodował w energetyce, zwłaszcza we wschodnich rejonach kraju, gdzie opadom mokrego śniegu towarzyszył silny i porywisty wiatr. W województwie podlaskim, gdzie w najtrudniejszym momencie bez prądu pozostawało około 100 tys. gospodarstw domowych, obecnie prądu nie ma ok. 2 tys. gospodarstw, a naprawy uszkodzeń sieci energetycznej powinny zakończyć się dzisiaj, tj. 15.10. 2010 r. W województwie mazowieckim trwa przywracanie dostaw prądu – w nocy przywrócono dostawy do ponad 300 tys. odbiorców.
W województwie małopolskim nadal problemy z dostawami prądu występują w powiatach: nowosądeckim, limanowskim, chrzanowskim, myślenickim, wielickim, krakowskim, bocheńskim, brzeskim i tarnowskim. Energetycy usuwają uszkodzenia i awarie sieci. Skutki opadów śniegu odczuwają też nadal mieszkańcy Podkarpacia, tam problemy z dostawami prądu występują w powiatach : dębickim, przemyskim, przeworskim, lubaczowskim, rzeszowskim, strzyżowskim, sanockim, bieszczadzkim, mieleckim i kolbuszowskim. Wszędzie trwają naprawy. Mniejsze awarie sieci są jeszcze usuwane lokalnie w województwach: warmińsko-mazurskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, zachodniopomorskim, śląskim i pomorskim.
Opady śniegu i porywisty wiatr łamiący drzewa spowodowały uszkodzenia trakcji PKP i znaczne utrudnienia na kolei – opóźnionych zostało 396 pociągów pasażerskich w sumie na 270 godzin i 82 pociągi towarowe na 177 godzin.
W związku z gwałtownym załamaniem pogody w dn. 14 października 2010 r. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wzmocniło współpracę z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitorowania i wymiany informacji o sytuacji na terenie województw, a także z Komendą Główną Policji, Komenda Główną Straży Granicznej, Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności i Ministerstwem Obrony z prośbą o monitorowanie sytuacji w zakresie posiadanych kompetencji oraz informowanie Służby Dyżurnej RCB o ewentualnych zagrożeniach i podjętych działaniach. RCB zapewniło też koordynację służb (WCZK, KCKRiOL, MON) w celu zapewnienia pomocy rzeczowej (koce, materace, łóżka polowe) dla osób ewakuowanych z terenów zagrożonych podtopieniem.