ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Komunikaty

Rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego

Luty 22, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Dziś (22 lutego 2021 r.) rozpoczęła się rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminę lub powiat oraz działających na zlecenie lub na podstawie zezwolenia wójta gminy, burmistrza/prezydenta miasta lub starosty powiatu. Rejestracja ta odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ. Dokonują jej wyłącznie wójtowie gmin, burmistrzowie/prezydenci miast lub starostowie powiatu lub też osoby przez […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny