ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

Ustawa o zarządzeniu kryzysowym jest zgodna z konstytucją.

3 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący niektórych przepisów ustawy zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zarzutu dotyczącego braku udziału Prezydenta w procedurach tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, sporządzania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, przyjmowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wprowadzania stopni alarmowych w przypadku zagrożenia atakiem […]

Konferencja „Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych”

Kwiecień 20, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wojewódzka administracja w przygotowaniach obronnych to temat konferencji, która odbyła się  pod patronatem wojewody wielkopolskiego 11-12 kwietnia 2012 roku w Gołuchowie. Udział w konferencji przedstawicieli RCB: Doroty Leduchowskiej – szefa Wydziału Planowania oraz jej współpracowników – Mirosława Sobolewskiego i Tadeusza Jasińskiego, był wynikiem zgłaszanej przez przedstawicieli wojewodów potrzeby uszczegółowienia zadań związanych z wdrożeniem zarządzenia nr […]

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Kwiecień 13, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W zakładce „Zarządzanie kryzysowe”, znajduje się, do pobrania, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK). Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego odzwierciedla nowe spojrzenie na proces planowania cywilnego, stanowi także kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego – obejmującego zarówno zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do nich, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, jak również odtwarzanie powstałych zniszczeń i strat.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny