Motywem przewodnim posiedzenia plenarnego  Komitetu Planowania Cywilnego NATO (Civil Emergency Planning Comittee, CEPC)  była odporność – jeden z kluczowych obszarów działań NATO nie tylko w przeciwdziałaniu COVID-19, lecz w całym procesie budowaniu skutecznej obrony i odstraszania wobec potencjalnych adwersarzy. Posiedzenie odbyło się  8 lipca 2020 r. (w formie wideokonferencji). 

Podkreślono wagę utrzymania ciągłości dostaw usług niezbędnych społeczeństwom oraz solidarność państw członkowskich NATO względem siebie, a także krajów partnerskich i trzecich.

Otwierający spotkanie Mircea Geoană, pierwszy zastępca Sekretarza Generalnego NATO, zaznaczył, że odpowiedź Sojuszu na COVID-19 jest ważnym doświadczeniem, a zarazem testem dla jego rozwoju.

Mimo pandemii, nie spada poziom zagrożenia nieprzyjaznymi działaniami hybrydowymi. Dlatego nieustanne wzmacnianie odporności i gotowości cywilnej na rzecz odstraszania nieprzyjaciela oraz wsparcie własnych sił zbrojnych to jedno z kluczowych zadań państw członkowskich NATO oraz całego Sojuszu Północnoatlantyckiego – podkreślił Geoană.

Przyszły rok będzie szczególny, ponieważ przypada piąta rocznica podjęcia wspólnych działań nad wzmacnianiem odporności. Będzie to  okazja do krytycznego spojrzenia na tę problematykę w kontekście przygotowań do szczytu NATO.

Podczas spotkania VTC wielu mówców odniosło się do potrzeby wzmacniania i budowy odporności społeczeństw zgodnie z inicjatywą Polski. Obecna sytuacja jak i inne działania np. z zakresu dezinformacji czy sfery cyber potwierdzają, że to obywatele i ich postawa jest jednym z najważniejszych elementów odporności państwa. Państwa informowały także o udziale swych sił zbrojnych w przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa oraz o wnioskach wyciągniętych ze współpracy cywilno-wojskowej. Podkreślono także szczególną rolę Euro-Atlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRCC), które koordynuje wzajemną pomoc w ramach Sojuszu (a także świadczoną innym państwom) w walce z COVID-19.

Ponadto uczestnicy sesji wymieniali się opiniami na temat wyzwań stojących przed Sojuszem obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości oraz możliwymi działaniami podejmowanymi w reakcji na nie, w celu umacniania odporności, polityki obronnej i przygotowania się na ewentualną drugą falę pandemii COVID-19. Koncentrują się one na obszarze odpowiedzialności SACEURa, czyli naczelnego dowódcy sojuszniczego w Europie (Supreme Allied Commander Europe ).

Na spotkaniu podkreślono wagę współpracy NATO z UE na rzecz budowy odporności, zwalczania zagrożeń hybrydowych oraz ograniczania skutków pandemii.

Przedstawicielem Polski na tym spotkaniu był  Krzysztof Malesa, z-ca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wraz z delegacją RCB, MSZ i SP RP przy NATO.